SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

udělený v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“)

Při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i dalších příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vychází i níže uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Osoba, která vyplnila formulář (dále jen “Uchazeč”) tímto poskytuje svobodně a dobrovolně souhlas obchodní korporaci M&M reality holding, a.s., IČ: 27487768, se sídlem Krakovská 583/9, PSČ 11000 Praha (dále jen „Společnost“) a níže uvedeným zpracovatelům se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail v souvislosti s projeveným zájmem o pracovní pozici, výběrové řízení a pro účely evidence jako potenciálního spolupracovníka Společnosti.

Uchazeč souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, byly Společností a každým dalším Správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi předávány, za účelem informování o pracovních pozicích.

Pro účely tohoto souhlasu se rozumí:

Správcem se rozumí M & M reality holding a.s., IČ: 27487768, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ 11000;

Zpracovatelem se rozumí M & M pojišťovací s.r.o., IČ: 25982176, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 535/15, PSČ 702 00; M&M finance company s.r.o., IČ: 28476026, se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha; M&M investiční s.r.o., IČ: 28779827, se sídlem Nádražní 535/15, 702 00 Ostrava.

Uchazeč souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje, za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 10 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s kterýmkoli ze Správců.

Pokud Uchazeč písemně požádá Společnost, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích těchto údajů a Správcích. Uchazeč je dále oprávněn požádat Společnost o opravu osobních údajů, zjistí-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Za účelem odvolání souhlasu, příp. k žádostem dle tohoto odstavce nás prosím kontaktujte na adrese: info@mmreality.cz. Pokud Uchazeč odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (případně se zasíláním obchodních sdělení), Společnost zpracování ukončí v přiměřené lhůtě dle administrativních možností Společnosti. Odvolání souhlasu se nedotýká zpracování údajů, které je Společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu, na základě zákona.

PŘEJIT NA HLAVNÍ STRÁNKU